/Actualitat
Santa Eugènia · Sant Narcís · Can Gibert del Pla · la Rodona · Güell-Devesa · Mas Masó · Hortes i ribes
dijous, 08 juny de 2023 | 3a Època | Edició núm. 15.467 | Pla de Ter (Gironès)

Els mil i pico

: : Els mil i pico París rep els alumnes de 2n de Batxillerat de l'INS Santa Eugènia: una experiència única Fa uns dies, els alumnes de 2n de Batxillerat de l'Institut Santa Eugènia, ara ja graduats, vam fer l'esperat viatge de final de curs 2017-2018 i vam visitar París. Des d'un inici vam sortir de Girona amb il·lusió, emoció i nervis. Després d'un llarg viatge en avió i autobús vam arribar a l'hotel, on ens…

ElDimoniFotos

ElDimoniTV

Sies.tv

: : Actualitat | 01·12·2015

Reforma fiscal que afecta Societats Civils

Saida Pérez | Girona emprèn|Barri de Sant Narcís

A partir de 2016 les Societats Civils Particulars que realitzin activitats mercantils tributaran amb l’impost de societats en lloc de l’IRPF en règim d’atribució de rendes.

Aquesta mesura s’aplicarà a totes les Societats Civils Particulars que realitzin activitats mercantils, i suposarà una major càrrega fiscal para a aquest tipus de societats, que inclús podria suposar la desaparició d’aquest tipus d’empreses.

Com tributen actualment les SCP?

Actualment els rendiments obtinguts per les Societats Civils Particulars (SCP) els declaren directament els socis en el seu IRPF, i la mateixa SCP no declara directament els seus rendiments, a excepció de l’IVA.

A la pràctica això suposa una menor càrrega tributària para a aquest tipus de societats. En dividir-se el rendiment obtingut per aquestes societats civils entre els socis, la càrrega tributària es dilueix perquè aquest rendiment s’incorpora a la declaració de la renda de cadascun dels socis de la SCP, però només en la proporció que aquests declaren, i tributen al tipus corresponent a cada soci.

Com tributaran les SCP a partir de 2016?

A partir de 2016 les SCP que realitzin activitats mercantils hauran de declarar els seus rendiments en l’impost de societats a un tipus de gravamen del 25%, independentment de la quantitat resultant.

Què suposa aquest canvi per a les SCP?

Teòricament, això suposarà per les SCP un augment en el pagament d’impostos. Perquè a més s’haurà de considerar que els socis hauran de tributar també pels rendiments que obtinguin de la societat.

Hem d’esperar que es concreti el desenvolupament d’aquesta nova normativa i la implicació que suposarà tributar per aquests rendiments. És important saber si es consideraran dividends, i si les societats civils podran aplicar las noves reserves que es preveuen en l’impost de societats i que suposen un incentiu fiscal a l’activitat. Matisos que podrien fer minorar la càrrega tributària d’aquestes societats.

Las societats civils que tinguin activitat d’agricultura i ramaderia, no estan considerades segons el Codi de Comerç com a mercantils (Codi de Comerç art. 2, 116, 117, 124 i 1670). Per tant, podrien seguir tributant per IRPF en règim d’atribució de rendes, si no és que en el futur, en la tramitació del nou Codi de Comerç puguin ser considerades “de caràcter mercantil” i per tant passar a tributar en IS.

En tot cas, el futur de les SCP està en joc. A priori, considerem que aquest canvi farà menys interessant optar per una societat civil per desenvolupar una activitat empresarial davant les SL. Haurem de fer molts càlculs a la hora d’optar per aquesta societat (SCP) o per una Societat mercantil (SL), ja que a més en les SCP els socis són responsables solidaris dels deutes de la societat.

Aquesta mesura requereix incorporar un règim transitori en l’IRPF que reguli la translació d’aquests tipus d’entitats com contribuents de l’IRPF a contribuents de l’IS o habilitar un règim especial de dissolució i liquidació.

Els socis, persones físiques, de societats civils que passin a tributar per l’impost sobre societats podran seguir aplicant les deduccions en la quota íntegra per activitats econòmiques que estiguessin pendents d’aplicar l’1 de gener de 2016, amb els límits previstos a la renda (Modificació de la redacció del article 8.3 i DT trentena LIRPF).

Per altre banda, s’habilita un règim especial de dissolució i liquidació, amb beneficis fiscals, per a aquelles societats civils que en conseqüència de la reforma passen a ésser subjectes passius de l’impost sobre societats i no ho desitgin.

En aquests casos, acordada per l’entitat la seva dissolució i liquidació es continuarà aplicant el règim d’atribució de rendes fins que aquesta liquidació arribi a adquirir la consideració de contribuent de l’impost sobre societats. L’acord de dissolució amb liquidació s’ha d’adoptar en el primer semestre de 2016 i la societat s’extingeix en el termini de 6 mesos des de que s’adopti l’acord.

Tractament fiscal de la liquidació

– Exempció del ITP i AJD.
– No s’acreditarà l’impost IVTNU amb ocasió de les adjudicacions als socis d’immobles de naturalesa urbana. En la posterior transmissió s’entendrà que aquests van ser adquirits en la data en què ho van ser per la societat que s’extingeixi.
– En l’IRPF, IS i l’IRNR dels socis només es tributarà en el moment de la liquidació quan es percebin diners o crèdits, en altre cas es difereix la tributació al moment en què es transmetin els altres elements que hagin estat adjudicats al soci.
– Així: V. adquisició + V. titularitat + deutes adjudicades – crèdits i diners adjudicats = Resultat.

Alternatives

Pel que fa a les opcions que tenen les societats civils per a la repercussió de la reforma fiscal, fem les següents propostes:

1. Es dissol i la seva titularitat passa a una persona física. Es l’opció òptima quan el soci treballador es el partícip més important de la societat i sobretot quan els altres socis són familiars que s’han inclòs en la societat civil per tal de reduir la pressió fiscal distribuint els beneficis. També serà l’opció òptima quan els béns de la societat corresponguin a un soci i els altres socis siguin únicament capitalistes que han aportat diner amb una participació mínima que pugui ser assumida pel soci treballador.

2. Es dissol la SCP i es transforma en una societat limitada. Es fixen uns terminis per dissoldre i liquidar la SC i s’estableix un règim fiscal molt favorable quan es du a terme dins dels terminis fixats. Entre els avantatges destaquen que no es merita l’IIVTNU, cosa que pot ser important quan a l’actiu de la SC hi ha immobles urbans, així com l’exempció en la modalitat d’OS de l’ITP i AJD. El tractament dels béns i drets assignats als socis és similar a l’establert al seu dia per la dissolució de societats patrimonials. La posterior constitució d’una SL té els avantatges propis de las societats de capital pel que fa a la limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat.

3. Es mantenen com a SCP i tributen per IS és el supòsit més simple, però exigeix tributar per l’IS a partir de l’1 de gener de 2016, data a partir de la qual la societat civil haurà de complir els requisits exigits por l’IS com l’elaboració de llibres de comptabilitat segons el Codi de Comerç, etc. i presentar els diferents models exigits segon l’activitat realitzada. Com a inconvenient es pot citar la pèrdua del dret a aplicar-se el règim fiscal favorable de la dissolució i liquidació de la societat civil, que pot ser important en el supòsit que no estigui assegurada la continuïtat de la societat civil en els anys següents.

4. Es dissol la SCP i es transforma en cooperativa a causa de la recent aprovació de la llei que modifica els requisits per constituir una cooperativa, entre d’altres, que passa d’un mínim de tres, a dos. Altres avantatges a tenir en compte de la fórmula cooperativa: es podran constituir amb un procés més ràpid, àgil i flexible. Disposaran de 4.000€ (o la quantitat que finalment determini la futura convocatòria) a fons perdut per cada entrada d’una persona sòcia i es pot capitalitzar l’atur al 100% sense la justificació amb factures.

0
Tinc més informació
Comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

El Dimoni de Santa Eugènia de Ter (Gironès)
Carrer de l'inventor i polític Narcís Monturiol i Estarriol, 2
La Rodona de Santa Eugènia de Ter · CP 17005 Gi
Disseny i programació web 2.0: iglésiesassociats
Col·laboració programació web 1.0: botigues.cat
Disseny i programació web 1.0: jllorens.net
eldimonidesantaeugeniadeter@eldimoni.com

Consulta

les primeres edicions impreses i digitals

Coneix la història
d'El Dimoni des de 1981

Publicitat recomanada

Membre núm. 66 (2003)

Membre adherit (2003)

Premi Fòrum e-Tech al millor web corporatiu
de les comarques gironines atorgat per l'AENTEG (2005)

Finalista Premis Carles Rahola
de comunicació local digital (2011)


Nominació al Premi
a la Normalització
Lingüística i Cultural de l'ADAC (2014)