/Actualitat
Santa Eugènia · Sant Narcís · Can Gibert del Pla · la Rodona · Güell-Devesa · Mas Masó · Hortes i ribes
divendres, 24 març de 2023 | 3a Època | Edició núm. 15.391 | Pla de Ter (Gironès)

Els mil i pico

: : Els mil i pico París rep els alumnes de 2n de Batxillerat de l'INS Santa Eugènia: una experiència única Fa uns dies, els alumnes de 2n de Batxillerat de l'Institut Santa Eugènia, ara ja graduats, vam fer l'esperat viatge de final de curs 2017-2018 i vam visitar París. Des d'un inici vam sortir de Girona amb il·lusió, emoció i nervis. Després d'un llarg viatge en avió i autobús vam arribar a l'hotel, on ens…

ElDimoniFotos

ElDimoniTV

Sies.tv

: : Actualitat | 08·06·2015

Novetats legislatives que afecten la Renda

Saida Pérez | Aixequem Persianes

L’Estat s’acomiada de les deduccions per compra d’habitatge habitual. Els que van comprar el seu habitatge després de l’1 de gener de 2013 no tenen dret a la deducció, en canvi, la mantenen els contribuents que hagin adquirit el seu habitatge habitual o hagin fet algun pagament per a la seva construcció abans del 2013, segueixen tenint el dret a la desgravació el 2014 i anys successius sempre que hagin deduït per l’esmentat habitatge el 2012 o anteriors. A més, poden deduir-se fins al 15% de les quantitats invertides amb un límit d’inversió de 9.040 euros.

Últim any per a la deducció del lloguer. S’elimina la deducció pel lloguer als llogaters que signin contractes a partir del 2015. Els llogaters fins ara podien deduir-se el 10,05% de les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual, sempre que la base imposable fos inferior a 24.107,20 euros anuals. La mantenen els contractes signats abans de 2015.

Avantatges per als plans de pensions. Les persones que hagin fet aportacions a plans de pensions han de revisar amb deteniment la seva declaració. Ja que darrerament han augmentat els tipus de l’impost sobre la renda des de 0,75 a 7 punts percentuals addicionals, depenent del nivell d’ingressos. Aquestes aportacions garanteixin un estalvi fiscal d’un mínim del 24,75% fins a un màxim del 56%.

Premi per a la venda d’immobles urbans adquirits el 2012. La compra de qualsevol immoble urbà realitzada entre el 12 de maig i el 31 de desembre de 2012 té premi, ja que per vendre’l el 2013 i en exercicis posteriors es pot aconseguir un estalvi del 50% respecte a la tributació que correspondria abans del 12 de maig de 2012. Això sí, per evitar fraus no s’admeten adquisicions a cònjuges, parents fins a segon grau i entitats relacionades amb el contribuent.

Per vendre béns de menys d’un any, millor el 2015. Des del 2013 els guanys i pèrdues patrimonials generats en un any o menys formen part de la base imposable general i tributen al tipus marginal, cosa que en la pràctica suposa pagar més, ja que el seu gravamen pot variar des del 24,75% fins al 56%. Per al proper any la situació canviarà, ja que la reforma fiscal torna a incloure, a partir del 2015, els guanys o pèrdues generades en un any o menys a la base imposable de l’estalvi, amb la consegüent rebaixa fiscal.

Els treballadors a l’estranger, exempts fins als 60.100 euros. Ara que la crisi econòmica porta les grans empreses a treballar a l’exterior, cal tenir en compte que poden quedar exempts de tributació els rendiments percebuts per treballs realitzats a l’estranger per persones desplaçades per les seves empreses, amb un límit màxim de 60.100 euros anuals.

Compte estalvi empresa per crear una societat. A tots aquells emprenedors que l’any passat es van animar a posar en marxa una societat limitada nova empresa, si augmenten les aportacions a un compte d’estalvis, se’ls permet deduir-se el 15% de les aportacions realitzades, amb un límit de 9.000 euros anuals. Cal tenir en compte que la reforma fiscal ha eliminat aquesta deducció a partir de 2015.

Incentius per al finançament dels àngels inversors o del capital llavor. Els familiars i amics dels que han muntat o volen muntar la seva empresa segueixen d’enhorabona, ja que tenen avantatges fiscals. Aquest tipus d’inversions permet una deducció del 20% en la quota estatal de l’IRPF de la inversió feta en subscriure les accions o participacions de la societat, i la base màxima de la deducció és de 50.000 euros anuals, limitada a una participació que no sigui mai superior al 40% del capital de l’entitat. Així mateix, es fixa l’exempció total de la plusvàlua en sortir de la societat, sempre que es reinverteixi en una altra entitat de nova o recent creació.

Sobre l’obligació de declarar. Des de l’1 el de gener de 2014 s’exclou del límit conjunt de l’obligació de declarar de 1.600 euros, els guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’Institucions d’Inversió Col·lectiva (IIC) en les quals la base de retenció no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar a la base imposable.

Les indemnitzacions dels treballadors. S’introdueix un nou límit addicional de 180.000 euros per les indemnitzacions per acomiadament exemptes previstes en l’article 7.i de l’IRPF. Aquest límit s’aplica a les indemnitzacions per acomiadament o cessament produïts a partir de l’1 d’agost de 2014 i als acomiadaments que deriven d’un ERO aprovat o un acomiadament col·lectiu comunicat a l’autoritat laboral amb posterioritat a l’1 d’agost de 2014.

Per les activitats econòmiques. Per a les empreses que no són considerades de dimensió reduïda i estan en estimació directa, es manté la limitació a la deduïbilitat de les despeses per amortització i la reducció del límit màxim de la deducció del fons de comerç i de l’immobilitzat intangible amb vida indefinida útil. Es prorroga la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació d’ocupació. Per a activitats econòmiques en estimació objectiva (mòduls), s’estableix amb aplicació retroactiva un nou índex corrector en relació amb els cultius de terres de regadiu que utilitzin energia elèctrica, que serà aplicable per qualsevol de les activitats agrícoles del règim d’estimació objectiva que utilitzin energia elèctrica per regar els seus cultius, sempre que el rendiment procedeixi de productes agrícoles.

Deduccions per inversió empresarial. Es prorroga l’aplicació de les deduccions per inversions en béns d’interès cultural, per inversions en produccions cinematogràfiques i audiovisuals i per inversions en l’edició de llibres. Així com la deducció per despeses i inversions per habituar els empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació, de l’article 40 LIS.

La dació en pagament per a l’habitatge habitual, exempta d’impostos. Queda exempt el benefici obtingut en una dació en pagament d’execucions hipotecàries o notarials de l’habitatge habitual del deutor, o del seu avalador, per cancel·lar deutes garantits amb hipoteca sobre el mateix habitatge, sempre que el crèdit hagi estat concedit per una entitat bancària o similar, si el propietari o el garant no tenen altres béns o drets suficients per pagar. La novetat per a aquest anys és que l’exempció no només s’aplica al 2014 sinó també a exercicis anteriors i que no hagin prescrits. Així, si algun contribuent ha tributat per un guany produït per una operació d’aquest tipus podrà sol·licitar la rectificació de la liquidació i obtenir la corresponent devolució d’ingressos.

Microamnistia fiscal per a les pensions procedents de l’estranger. S’ha atorgat una microamnistia que els permet posar en regla els seus comptes amb Hisenda sense sancions, recàrrecs ni interessos. Es preveuen dues mesures especials per als casos de regularització en IRPF de rendes procedents de pensions pagades des de l’estranger: aquesta microamnistia s’aplica a qualsevol persona que percebi pensions rebudes de l’estranger i estiguin subjectes a l’IRPF espanyol, tant d’emigrants retornats, com de pensionistes estrangers residents a Espanya.

Bon moment per als inversos de borsa. El final d’any era un bon moment per fer comptes i materialitzar les pèrdues generades per algun fons d’inversió, accions o derivats financers, ja que suposarà un estalvi fiscal si es compensen amb els guanys patrimonials obtinguts. Hem de tenir en compte també que la reforma fiscal permet que rendiments negatius de capital mobiliari es compensin amb guanys patrimonials, igual que les pèrdues patrimonials (com les derivades del canvi d’accions preferents) es puguin compensar amb rendiments positius de capital mobiliari.

Saida Pérez
Ajuntament de Girona
Àrea de Promoció i Ocupació / Ocupació i Empresa
Innovació i Promoció Empresarial
Tel.: 972 104 316 / Tel. intern: 3563
A/e: saida.perez@ajgirona.cat / www.girona.cat

0
Tinc més informació
Comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

El Dimoni de Santa Eugènia de Ter (Gironès)
Carrer de l'inventor i polític Narcís Monturiol i Estarriol, 2
La Rodona de Santa Eugènia de Ter · CP 17005 Gi
Disseny i programació web 2.0: iglésiesassociats
Col·laboració programació web 1.0: botigues.cat
Disseny i programació web 1.0: jllorens.net
eldimonidesantaeugeniadeter@eldimoni.com

Consulta

les primeres edicions impreses i digitals

Coneix la història
d'El Dimoni des de 1981

Publicitat recomanada

Membre núm. 66 (2003)

Membre adherit (2003)

Premi Fòrum e-Tech al millor web corporatiu
de les comarques gironines atorgat per l'AENTEG (2005)

Finalista Premis Carles Rahola
de comunicació local digital (2011)


Nominació al Premi
a la Normalització
Lingüística i Cultural de l'ADAC (2014)