/El soroll
Santa Eugènia · Sant Narcís · Can Gibert del Pla · la Rodona · Güell-Devesa · Mas Masó · Hortes i ribes
divendres, 27 gener de 2023 | 3a Època | Edició núm. 15.335 | Pla de Ter (Gironès)

Els mil i pico

: : Els mil i pico París rep els alumnes de 2n de Batxillerat de l'INS Santa Eugènia: una experiència única Fa uns dies, els alumnes de 2n de Batxillerat de l'Institut Santa Eugènia, ara ja graduats, vam fer l'esperat viatge de final de curs 2017-2018 i vam visitar París. Des d'un inici vam sortir de Girona amb il·lusió, emoció i nervis. Després d'un llarg viatge en avió i autobús vam arribar a l'hotel, on ens…

ElDimoniFotos

ElDimoniTV

Sies.tv

Nivells de soroll a Santa Eugènia de Ter MAPA: GREMA [2002]Nivells de soroll a Santa Eugènia de Ter MAPA: GREMA [2002]
: : El soroll > El soroll a Santa Eugènia de Ter :: GREMA | 01·01·2002

Estudi del soroll a Santa Eugènia de Ter (I), coordinat pel Dr. Josep Arnau

GREMA de l'EPS-UdG |

Índex de l’informe
1. Introducció
2. Equip humà i instrumental emprat
3. Plànol general de l’àrea d’estudi
4. Relació de punts de mesura
• Taula de localització
• Fulls de dades de mesura

5. Plànol general amb els punts de mesura i nivells de soroll
6. Plànols parcials dels carrers més destacables
• Avinguda Josep Tarradellas
• Passeig d’Olot
• Carretera de de Ter
• Avinguda de
• Carrer Agudes

7. Mesures de llarga durada (registres de 24 hores)
8. Gràfics, histogrames i fórmules de correlació
• Soroll/nre. de vehicles
• Soroll/nre. de vehicles (coordenades logarítmiques)
• Carrers/soroll/nre. de vehicles

9. Obtenció d’una expressió analítica entre tipologia de vehicles i soroll
• Aplicació de la fórmula general i deducció dels paràmetres característics
• Comparació de les mesures reals amb les mesures calculades
• Representació de les isòfones (ràtio cotxes-motos) fixant el trànsit pesat

10. Modelització de zones específiques
• Modelització genèrica sobre la base de les mesures reals
• Modelització amb barreres al col·legi i al centre cívic

11. Conclusions i recomanacions [fent clic aquí]

1. Introducció

L’estudi respon a un encàrrec cursat per l’AV de de Ter al GREMA [Grup de Recerca en Energia i Medi Ambient]. Es realitzaren diverses reunions de treball, tant de presentació del grup, GREMA, com de definició de l’àrea d’estudi vinculada amb l’AV, escollint de mutu acord els punts de mesura que varen totalitzar 32 lectures, de les quals 27 foren de curta durada (10 minuts) i 5 de llarga durada (24 hores).

El treball de camp es va realitzar durant l’últim trimestre de 2001, i cal constatar la predisposició i col·laboració dels membres de la junta de l’AV i dels veïns que possibilitaren la ubicació dels sonòmetres, especialment pel que fa a les mesures de llarga durada.

No s’han diferenciat sorolls produïts per obra pública o habitacles, ni tampoc els generats per l’activitat de tipus serveis/comercials (càrrega–descàrrega de mercaderies…), així com la influència del moviment ferroviari a la zona limítrofa de l’estudi (Sant Narcís – façana Parc Central).

2.1. Equip humà

En la realització d’aquest treball han intervingut els següents becaris: Alexandre Deltell, Tomeu Alzina, Pere Real, Marta Arnau, Joan Carles Blanco i Joaquim Ruiz. Sota la direcció del Dr. Josep Arnau.

2.2. Pel que fa a l’instrumental emprat

• B&K
• Registrador 2306
• Sonòmetre 2209
• Sonòmetre 2230
• CESVA
• Sonòmetre SC20C
• Calibrador
• Computadores
• Disponibilitat de models:
Soundplan, Mithra, GIS, Raynoise

3. Plànol general de l’àrea d’estudi

Taula del mapa i grafologia

A continuació es presenta una taula on figuren totes les mesures preses en el treball de camp, detallant l’emplaçament, dia i hora de la mesura, així com el resultat en dBA (decibels).

ESTUDI DEL SOROLL A SANTA EUGÈNIA DE TER
MESURES DE 10 MINUTS
Número Localització Dia Hora (h) Resultat en decibels (dBA)
01 C. Campcardós, 51 08·10·01 11.30 h 62,9
02 C. Montcalm – C. Campcardós 08·10·01 12.05 h 61,6
03 C. Puigneulós – C. Güell 08·10·01 12.40 h 64,7
04 P. d’Olot – Av. Tarradellas 16·10·01 18.40 h 75,6
05 Av. Tarradellas 16·10·01 19.00 h 75,4
06 C. Santa Eugènia, 107 16·10·01 19.20 h 71,9
07 Pg. d’Olot – Av. Sant Narcís 18·10·01 12.45 h 73,6
08 C. Riu, 101 18·10·01 13.05 h 74,8
09 C. Sant Sebastià – C. Taga 06·11·01 17.25 h 61,5
10 C. Orient 06·11·01 17.50 h 58,5
11 C. Montnegre – C. Taga 06·11·01 18.05 h 73,7
12 C. Enric Marquès i Ribalta 06·11·01 18.15 h 54,9
13 C. Sant Sebastià – C. Campcardós 06·11·01 18.30 h 63,9
14 C. Orient (davant Pavelló) 06·11·01 18.45 h 65,5
15 C. Montfalgars 07·11·01 17.20 h 67,5
16 C. Agudes – C. Maçanes 07·11·01 17.45 h 70,6
17 C. Massana – C. Orient 20·11·01 18.00 h 71,4
18 C. Montseny – C. Bassegoda 20·11·01 18.30 h 67,5
19 Pg. d’Olot 20·11·01 18.45 h 77
20 C. Massana 20·11·01 19.00 h 68
21 C. Santa Eugènia 20·11·01 19.15 h 71,5
22 C. Costabona 20·11·01 19.30 h 73,9
23 C. Illa – C. Santa Eugènia 22·11·01 12.20 h 72,5
24 Av. Sant Narcís, 37 29·11·01 13.15 h 70,5
25 C. Santiago Rusiñol – C. Francesc Artau 29·11·01 13.30 h 59,9
26 C. Pare Coll, 15 29·11·01 13.45 h 64,4
27 C. Mare de Déu del Remei 29·11·01 14.00 h 62,8
MESURES DE 24 HORES
Número Localització Dia Resultat (dBA) [LAeq22-7H – LAeq-7-22H]
28 C. Orient, 6, 1r 1r 27·11·01 [59,5 – 63,8]
29 C. Güell, 124 27·11·01 [53,7 – 61,7]
30 C. Santa Eugènia, 147 28·11·01 [68,1 – 75,4]
31 Av. Tarradellas, 5-7 11·12·01 [63 – 70,4]
32 C. Güell, 132, 1r 19·12·01 [65,4 – 77,7]

Pel que fa a grafologia, s’han emprat els mateixos colors que en el projecte SONICAT, detallats a continuació:
Decibels dB(A) / Color
< 60 / Verd
60-65 / Groc
65-70 / Vermell
>70 / Blau

4. Relació de punts de mesura

Punt de mesura núm. 26 al c. Pare Coll / Punt de mesura 27 al c. Mare de Déu del Remei / Punt núm. 31 a l’av. Josep Tarradellas

Fitxes de mesures

A continuació es presenten les fitxes de cada mesura, on s’especifica: el número de mesura; emplaçament; dia; hora; presència de vent; temps de la mesura; número de vehicles diferenciats segons el seu tipus (cotxes, motos, vehicles pesats); i el resultat en dBA (decibels). Les 27 primeres són de curta durada (10 minuts) i de la 28 a la 32, són de llarga durada (24 hores).

Pel que fa a les mesures de llarga durada, es considerarà l’horari nocturn de 22.00 a 07.00 h i el diürn de 07.00 a 22.00 h.

Mesura núm. Adreça Data Hora Meteorologia Temps de mesura Cotxes Motos Camions Resultat (dBA)
1 C. Campcardós, 51 8/10/01 11.30H vent, no 10 minuts 8 3 0 62.9
2 C. Montcalm -cantonada-
C. Campcardós
8/10/01 12.05H vent, no 10 minuts 6 1 0 61.6
3 C. Puigneulós -cantonada-
C. Güell
8/10/01 12.40H vent, no 10 minuts 23 2 1 64.7
4 Pg. d’Olot -cantonada-
Av. Tarradellas
(davant escola)
16/10/01 18.40H vent, no 10 minuts 273 41 20 75.6
5 Av. Tarradellas
(davant escola Maristes)
16/10/01 19.00H vent, no 10 minuts 408 50 6 75.4
6 C. Santa Eugènia, 107
(davant)
16/10/01 19.20H vent, no 10 minuts 213 40 2 71.9
7 Pg. d’Olot -cantonada-
Av. Sant Narcís
18/10/01 12.45H vent, no 10 minuts 213 16 3 73.6
8 C. Güell, 101 18/10/01 13.05H vent, no 10 minuts 164 26 7 74.8
9 C. Sant Sebastià
-cantonada- C. Taga
(davant centre de salut)
6/11/01 17.25H vent, no 10 minuts 12 2 1 61.5
10 C. Orient
(llar d’infants El Tarlà)
6/11/01 17.50H vent, no 10 minuts 4 1 0 58.5
11 C. Montnegre -cantonada-
C. Taga
6/11/01 18.05H vent, no 10 minuts 136 16 3 73.7
12 C. Enric Marquès i Ribalta
(davant IES de Ter)
6/11/01 18.15H vent, no 10 minuts 3 0 0 54.9
13 C. Sant Sebastià
-cantonada-
C. Campcardós
6/11/01 18.30H vent, no 10 minuts 34 9 0 63.9
14 C. Orient
(davant Pavelló d’Espors)
6/11/01 18.45H vent, no 10 minuts 59 14 0 65.5
15 C. Montfalgars
(davant col·legi públic)
7/11/01 17.20H vent, no 10 minuts 26 6 0 67.5
16 C. Agudes -cantonada-
C. Maçanes
7/11/01 17.45H vent, no 10 minuts 77 8 1 70.6
17 C. Massana -cantonada-
C. Orient (davant fàbrica Serra & Mota)
20/11/01 18.00H vent, no 10 minuts 35 10 3 71.4
18 C. Montseny -cantonada-
C. Bassegoda
20/11/01 18.30H vent, no 10 minuts 38 3 0 67.5
19 Passeig d’Olot 20/11/01 18.45H vent, no 10 minuts 212 17 9 77.0
20 C. Massana 20/11/01 19.00H vent, no 10 minuts 46 9 1 68.0
21 C. Santa Eugènia de Ter 20/11/01 19.15H vent, no 10 minuts 183 10 3 71.5
22 C. Costabona 20/11/01 19.30H vent, no 10 minuts 106 15 0 73.9
– observacions al c. Costabona: carrer molt estret, vorera molt estreta, mesura gairebé a peu de vial –
23 C. Illa -cantonada-
C. Santa Eugènia de Ter
22/11/01 12.20H vent, no 10 minuts 74 19 4 72.5
24 Av. Sant Narcís, 37 29/11/01 13.15H vent, no 10 minuts 86 6 2 70.5
25 C. Santiago Rusiñol
-cantonada-
C. Francesc Artau
29/11/01 13.30H vent, no 10 minuts 10 1 0 59.9
26 C. Pare Coll núm. 15 29/11/01 13.45H vent, no 10 minuts 29 6 0 64.4
27 C. Mare de Déu del Remei -cantonada-
C. Pere Compte
29/11/01 14.00H vent, no 10 minuts 19 2 0 62.8
28 C. Orient, 6, 1r 1r 27/11/01 vent, no 24 hores 59.5 / 63.8
29 C. Güell, 124 27/11/01 vent, no 24 hores 53.7 / 61.7
30 C. Santa Eugènia, 147 28/11/01 vent, no 24 hores 68.1 / 75.4
31 Av. Josep Tarradellas, 5-7 11/12/01 vent, no 24 hores 63 / 70.4
32 C. Güell, 132, 1r pis 19/12/01 vent, no 24 hores 65.4 / 77.7

5. Plànol general amb els punts de mesura i nivells de soroll

Una vegada senyalitzats els punts de mesura i els nivells obtinguts (LAeq), s’ha procedit a acolorir de manera homogènia els diferents nivells de soroll, que de manera destacable, ja que superen els 70 dBA (decibels) els carrers que s’han convertit en eixos d’intensa circulació viària, tal com es comenta en apartats posteriors.

6. Plànols parcials dels carrers més destacables
7. Mesures de llarga durada (registres de 24 hores)
8. Gràfics, histogrames i fórmules de correlació
9. Obtenció d’una expressió analítica entre tipologia de vehicles i soroll
10. Modelització de zones especifíques
[ fent clic aquí ]

11. Conclusions i recomanacions [ fent clic aquí ]

Dr. Josep Arnau i Figuerola
Catedràtic d’Escola Universitària
Màquines i Motors Tèrmics
Coordinador del GREMA
Grup de Recerca en Energia i Medi Ambient

Escola Politècnica Superior
Universitat de Girona

0
Tinc més informació
Comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

El Dimoni de Santa Eugènia de Ter (Gironès)
Carrer de l'inventor i polític Narcís Monturiol i Estarriol, 2
La Rodona de Santa Eugènia de Ter · CP 17005 Gi
Disseny i programació web 2.0: iglésiesassociats
Col·laboració programació web 1.0: botigues.cat
Disseny i programació web 1.0: jllorens.net
eldimonidesantaeugeniadeter@eldimoni.com

Consulta

les primeres edicions impreses i digitals

Coneix la història
d'El Dimoni des de 1981

Publicitat recomanada

Membre núm. 66 (2003)

Membre adherit (2003)

Premi Fòrum e-Tech al millor web corporatiu
de les comarques gironines atorgat per l'AENTEG (2005)

Finalista Premis Carles Rahola
de comunicació local digital (2011)


Nominació al Premi
a la Normalització
Lingüística i Cultural de l'ADAC (2014)